Önemli Bilgiler

Sondaj yaptırmadan önce neleri araştırmak gerekir?

Sondaj Yaptırmadan Önce Neleri Araştırmak Gerekir?

Sondaj öncesi mutlaka Yeraltı suyu Etüt çalışması (Jeolojik Etüt,Hidrojeolojik Etüt, Jeofizik etüt, Su Arama çalışmaları) yaptırın, su sondajı için en uygun noktayı tespit ettirin. Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma-jeofizik etüt-hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı, su sondaj çalışması için en uygun lokasyon tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir. Yapılacak su arama, su etüdü’ne göre; açılacak su sondaj kuyusu tasarımı yapılmalı; sondaj derinliği-sondaj lokasyonu-sondaj yöntemi-su sondaj yapılması sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.

Sondaj Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir ?

Sondaj Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sondaj yaptırmak isteyenler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almaktır. Daha düşük kaliteli bir işi ucuza almak rasyonellik değildir.

 

Sondaj yaptırmak isteyenler  aynı kalitede olacağına inanacakları iş için sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını, boru cinsini, borunun et kalınlığını, nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede, ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir zemin problemi olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir.

Sondaj Nasıl Yapılır?

Sondaj Nasıl Yapılır?

Yeraltı suyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları (tij) dışarıya çıkartılarak, matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, daha sonra kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava, pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

Herkes  Kaliteli Bir Sondaj  Yapabilir mi ?

Herkes Kaliteli Bir Sondaj Yapabilir mi?

Kaliteli bir sondaj yapabilmek için önce gerekli büyük çapları delecek kapasitede güçlü makine ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Daha sonra bu tekniklerden haberdar işini bilerek ve severek yapan, zorluklarla uğraşmadan kaçınmayan bir ekibin işbaşında olması gerekmektedir. Bunlar olmazsa olmaz şartlardır. Daha sonra devreye işin ticari boyutu girmektedir, çünkü daha büyük çaplar delmek, daha büyük ve kaliteli borular kullanmak, yetenekli ve tecrübeli ekiplerle çalışmak maliyetleri yükselten faktörlerdir. Rekabet şartları içinde ticari çıkarlar birinci derecede düşünüldüğünde, her ne olursa olsun bir iş yapmak fikrinde olan bir düşüncenin KALİTESİZ bir iş yapacağı kesindir.

Yeraltı Su açısından  En Verimli Yer Tesbiti

Yeraltı Su Açısından En Verimli Yeri Tespit Etme

Yer altı suyu tespitinde başlıca metotlar; Jeolojik etüt, Jeofizik etüt, Radyestezi Yöntemi(çubuk) ve elektromanyetik etütlerden bir veya birkaçı olmakla beraber, bunların hangisinin uygulanacağı sondaj yapılacak yerin bulunduğu bölge, arazinin veya tesisin büyüklüğü, su ihtiyacı miktarı gibi değişkenlere bağlı olarak önerilmektedir.

Kuyudan Su Alınması:

Kuyudan Su Alınması

Tamamlanan kuyuya uygun dalgıç pompa sondajcı tarafından kuyu sahibine bildirilecektir. Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren bu seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru  su pompalayan dalgıç pompa galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanacaktır.

Kuyu Kalitesi Kavramı

Kuyu Kalitesi Kavramı

Yaygın olan kanaatlere göre yeryüzünden yer altına doğru delinecek bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunacağı zannedilmektedir. Oysa foraj (delik delme ) ile su sondajı arasındaki fark doğruyla  yanlış arasındaki fark kadar büyüktür. Çünkü bir su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya  ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir. Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir. Akla şu soru gelebilir: Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap elbetteki  hayır olacaktır. Öyle ise su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Bunu izah etmek için daha önce tarif edilen sondaj tekniğini gözönüne getirmek gerekir. Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak  kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim. Daha sonra kuyuya muhafaza borusu koyduğumuz halde kuyu cidarını iyice çakıllayamazsak  otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak, yani boru ile kuyu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltı suyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir. Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi bir kuyunun kalitesi boru çapı, boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan tekniklere bağlı olarak çok ciddi şekilde fark etmektedir.


Kuyu temizlik (su kuyusu temizliği) işlemi su kuyusu ömrünü uzatır, dalgıç tulumba (dalgıç pompa) nın ömrünü uzatır.

 

* Kuyu içine giren su miktarını arttırır.

* Su Kuyusu içindeki bakterileri temizler.

* Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeleri dışa atar.

* Pompanın çektiği kum miktarını düşürür ve  dalgıç pompanın fanlarında aşındırıcı etkiyi azaltarak dalgıç tulumba ömrü uzar.

* Kuyu temizlik işlemi kuyuya fazla kum dolmasını engeller ve su kuyusu çökmesi olasılığını azaltır.

* Kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler.

Ucuz Sondaj fiyatları mı yoksa uzun ömürlü kuyu mu?

Ucuz Sondaj Fiyatları Mı Yoksa Uzun Ömürlü Kuyu Mu?

Sondaj yaptıracağınız zaman araştırma yaparken sondaj ucuz metre fiyatından ziyade uzun ömürlü ve kaliteli su sondaj kuyu açılmasını tercih edin.