Yeraltı Suyu Arama

Yer altı suyu ararken kullanılan birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri "Manyetik Yöntem" ile Yeraltı suyu aramaktır. Manyetik indüksiyonlar elektromanyetik sinyaller oluşturarak bu sinyalleri ölçmesi ile yeraltı suyu aramaktadır. Toprak ile temasları söz konusu değildir, ve bunun için elektrot da yoktur. Ama bir dezavantaj olarak söyleyebilirim ki 20 metre ve daha derin zeminlerde kullanılamaz.


Bir diğer yöntem ise "Proton Manyetik Rezonans (PMR) Yöntemi ile Su Arama" yöntemidir.  Bu yöntemde ise doğrudan su algılanır. Zemine elektrik göndererek su moleküllerinde hidrojen atomları sayesinde yer altı suyu arama yöntemini gerçekleştirir.