Yeraltı Suyu Arama

Yeraltı Suyu Arama

Yeraltı Suyu Arama

Manyetik Yöntem Kullanmak

Manyetik indüksiyonlar elektromanyetik sinyaller oluşturur, ve bu sinyalleri ölçer. Toprak ile bir birleşime gerek duymazlar, bunun sayesinde elektrot da yoktur. Toprağın elektromanyetik uyarım tepkisini ölçerler. 20 metreden daha derin zeminlerde kullanılamaz.


Proton Manyetik Rezonans (PMR) Yöntemi İle Su Arama

Doğrudan su algılama yöntemine denir. Zemine elektrik akımı gönderir, sonrasında ise su moleküllerinde hidrojen atomlarının yaydığı sinyaller sayesinde yer altı su katmanlarını tespit etmektedir.